?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 为区域和全球l济增长注入强劲动力——解d域全面经伙伴关pd定签|?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /> <link href="/Sqzwy/Template/Default/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> <script type="text/javascript" src="/Sqzwy/Template/Default/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Sqzwy/Template/Default/javascript/backtop.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Sqzwy/Template/Default/js/main.js" ></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="header">Loading……</div> <script type="text/javascript"> $("#header").load("/Sqzwy/Template/Default/HeadAndFoot/Head.htm"); </script> <div id="content"> <div class="now"> <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0"><TR><TD align="center" width="15"></TD><TD align="left"><FONT color="#FF7E00" class=currentpostionfont><b>您现在的位置Q?/b></FONT><A href='/Sqzwy/'><FONT color="#FF7E00" class=currentpostionfont>首页</FONT></A><FONT color="##FF7E00"> >> <a href='/Sqzwy/002'><FONT color="##FF7E00" class=currentpostionfont>政务动?/font></a> >> <a href='/Sqzwy/002/002001'><FONT color="##FF7E00" class=currentpostionfont>l合要闻</font></a></FONT></TD></TR></table> </div> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="xx_tab"> <tr> <td><table id="tblInfo" cellspacing="1" cellpadding="1" width="98%" align="center" border="0" runat="server" class="xx_tab"> <tr> <td id="tdTitle" align="center" runat="server" style="background-color:#f1f0f0;padding:5px" height="100" ><h1 class="xx_font2" style="padding-top:5px;"> 为区域和全球l济增长注入强劲动力——解d域全面经伙伴关pd定签|?/h1> <font class="xx_fontsub" > </font> <br /> <font color="#888888">【信息时_ 2020/11/17   阅读ơ数Q? <script src="http://www.429122.tw/sqzwy_FrontGlobalAction//Upclicktimes.aspx?InfoID=72b8d4c2-6f29-4924-9682-3c2530176f78&SiteGuid=5b62c6f3-eb2b-43b1-9bdf-c5249aa70552"></script> ?<span id="author"></span> <!--<font color="#000000">【字?nbsp;<a onclick="ChangeFont('big');" href="#">?/a> <a onclick="ChangeFont('middle');" href="#">?/a> <a onclick="ChangeFont('small');" href="#">?/a> ?</font>--> <a href="javascript:void(0)" onclick="window.print();"><font color="#000000">【打印?/font></a><a href="javascript:window.close()"><font color="#000000">【关闭?/font></a></font></td> </tr> <tr> <td height="250" align="left" valign="top" class="infodetail" id="TDContent"><!--EpointContent--> <p> </p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">11?5日,区域全面l济伙伴关系协定QRCEPQ签|Ӏ历l?q谈判后Q全球最大的自由贸易区终于宣告诞生、正式启航?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">覆盖人口数量最多、成员结构最多元、发展潜力最大……RCEP的签|Ԍ对地区、对世界、对中国有何重大意义Q?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <a style="transition:0.2s ease-out; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent;" target="_blank" ><img width="500" height="286" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; box-sizing: border-box;" src="http://www.jiangsu.gov.cn/picture/0/s_2011161520014113217.png"></a></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai; box-sizing: border-box;">q是11?1日拍摄的中国Q上P自由贸易试验区标志门。新华社记?nbsp;方喆 ?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">多边M和自pN易的胜利</span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">此次{vRCEP的共?5个成员国Q包括东?0国和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰QMh口达22.7亿,GDP?6万亿元Q出口总额?.2万亿元Q均占全球总量U?0%。RCEP自N区的建成Q意味着全球U三分之一的经体量将形成一体化大市场?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">q样的大市场来之不易——RCEP׃盟于2012q发P历经8q?1轮正式谈判,特别是今q以来,各成员克服新冠肺炎疫情带来的巨大困难Q全面完成市场准入谈判,q完?.4万多|本法律审核工作,最l在W四ơ领gh会议期间如期{v协定Q成Z亚经一体化q?0q来最重要的成果?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">据悉QRCEP要求15个成员国均承诺降低关E、开攑ָ场、减标准壁垒。有韩国媒体预测QRCEP生效后,韩国出口到印度尼西亚的汽车零部g关税有望从目前的40%降ؓ零?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <a style="transition:0.2s ease-out; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent;" target="_blank" ><img width="500" height="333" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; box-sizing: border-box;" src="http://www.jiangsu.gov.cn/picture/0/s_2011161520014323311.png"></a></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai; box-sizing: border-box;">q是11?日拍摄的上vz山港集装箱码头。新华社记?nbsp;王翔 ?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽用“关键且及时”来形容q䆾协议的签|Ӏ“在疫情肆虐、世界经严重衰退、国际N易投资萎~、保护主义单边主义加剧的Ҏ背景下,各方能够RCEP达成pQ宣告了多边M和自pN易的胜利Q将有力提振各方对经增长的信心。?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">分析人士指出QRCEP囊括了东亚地Z要国Ӟؓ区域和全球经增长注入强劲动力。有国际知名智库算Q到2025q_RCEP可望带动成员国出口、对外投资存量、GDP分别比基U多增长10.4%?.6%?.8%?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">世界正面临百q未有之大变局Q亚太地区在世界l济发展中具有D重的作用。阮宗泽表示Q可以预见,RCEP的达成ؓ亚太自N区(FTAAPQ进E提供了实现路径Q进一步提升亚太地Z后在全球发展格局中的分量?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <a style="transition:0.2s ease-out; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent;" target="_blank" ><img width="500" height="297" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; box-sizing: border-box;" src="http://www.jiangsu.gov.cn/picture/0/s_2011161520014502269.png"></a></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai; box-sizing: border-box;">滚装货船“劳拉”轮驶入U英港Q这是v南自贸区政策实施以来的首艘汽车外贸船Q??6日摄Q无人机照片Q。新华社记?nbsp;杨冠?nbsp;?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">高质量和包容性的l一</span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">据悉QRCEP由序a?0个章节(主要包括货物贸易、原产地规则、v关程序和贸易便利化、N易救、服务N易等Q,以及4个市场准入承附gl成?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">RCEP有哪些特点?q是一个现代、全面、高质量、互惠的大型区域自N协定——商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文q样表示?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">此前东盟已与中国、日本、韩国等国签|了多个?0+1”自贸协定,中、日、韩、澳、新西兰5国之间也有多对自怼伴关p,相比之下QRCEP的服务N易和投资开放水q高于?0+1”协定,发挥区域内lN规则“整合器”的作用?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">北京大学国家发展研究院副院长余淼杰表C,如果各个国家两两之间{v贸易协定Q各协定的不同规则就会出现“意大利面碗”现象,剪不断,理还乱。Ş成统一的规则,大大降低运营成本,减少不确定性?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <a style="transition:0.2s ease-out; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent;" target="_blank" ><img width="500" height="298" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; box-sizing: border-box;" src="http://www.jiangsu.gov.cn/picture/0/s_2011161520014692876.png"></a></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai; box-sizing: border-box;">11?0日,在中国邮攉K团广州航I邮件处理中心,工作人员在d待发区内作业。新华社记?nbsp;邓华 ?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">商务部国际司负责人指出,RCEP通过采用区域累积的原产地规则Q将深化域内产业链h值链Q利用新技术推动v关便利化Q将促进新型跨境物流发展Q采用负面清单推q投资自由化Q将提升投资政策透明度,q都会促q区域内lN规则的优化和整合?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">“高质量”是RCEP的一个显著特征:货物贸易最l零关税产品数整体将过90%Q服务N易和投资M开放水qx著高于原有?0+1”自贸协定,高水q的知识产权、电子商务、竞争政{、政府采购等C化议题也U_其中…?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">阮宗泽表C,今后域内企业有望更大E度、更加便捷地享受优惠政策Q各国h民也以更低廉的h享用q口产品Q对好生活的向往得到进一步满?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <a style="transition:0.2s ease-out; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent;" target="_blank" ><img width="500" height="664" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; box-sizing: border-box;" src="http://www.jiangsu.gov.cn/picture/0/s_2011161520014889545.png"></a></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai; box-sizing: border-box;">q是一张拼版照片,上图?0?7日在韩国首尔龙山区拍摄的p莉太qx总部大楼内的“爱茉莉商店”(新华C记?nbsp;王婧?nbsp;摄)Q下图ؓ11?日,参观者在W三届进博会消费品展区爱茉莉太^z展台试用护肤品Q新华社记?nbsp;张玉?nbsp;摄)。新华社?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">今年前三季度Q东盟历史性地成ؓ中国W一大N易伙_中国与其他RCEP成员贸易总额?0550亿美元,U占中国对外贸易总额的三分之一。这样巨大的贸易体量Q通过降低关税Q无疑将产生巨大的“N易创造”效应?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">值得一提的是,通过RCEP的签|Ԍ原本q没有自贸协定的中日、日韩间也徏立v新的自N伙伴关系Q区域内自由贸易E度q一步提升?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">“RCEP的达成,有助于推进更高水^的中日韩l济一体化Q也为未来达成中日韩自N协定奠定基础。”王受文说?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">在互惠方面,RCEP照顾C同国家国情,l予最不发辑֛家特D与差别待遇Q可以说最大限度兼了各方诉求。分析h士表C,q将促进本地区的包容均衡发展Q各方都能充分׃nRCEP成果?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <a style="transition:0.2s ease-out; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent;" target="_blank" ><img width="500" height="375" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; box-sizing: border-box;" src="http://www.jiangsu.gov.cn/picture/0/s_2011161520015052480.png"></a></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai; box-sizing: border-box;">11?0日,观众从第三届q博会食品及农品展区日本N易振兴机构展台走出。新华社记?nbsp;陈晔?nbsp;?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">中国更高水^对外开攄重要q_</span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">加快实施自由贸易区战略,是中国新一轮对外开攄重要内容?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">“十四五”规划徏议明提出“构建面向全球的高标准自pN易区|络”;习近q主席在W三届进博会上也明确宣示“中国愿同更多国家商{N标准自由贸易协定Q推动尽快签|区域全面经伙伴关pd定……?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">分析人士指出QRCEP自N区的建成ؓ中国在新时期构徏开攑֞l济CӞ形成以国内大循环Z体、国内国际双循环怺促进的新发展格局提供巨大助力?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">“RCEP是构建‘双循环’新发展格局非常关键的机制性合作^収ͼ在此框架下,中国可更高效配置资源和要素,推动l济高质量发展和转型升。”商务部研究院区域经合作研I中心主d建^说?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <a style="transition:0.2s ease-out; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent;" target="_blank" ><img width="500" height="681" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; box-sizing: border-box;" src="http://www.jiangsu.gov.cn/picture/0/s_2011161520015233597.png"></a></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai; box-sizing: border-box;">q是一张拼版照片,上图莱发喜新西兰公司员工在冰Ȁ凌生产线上工作(资料照片Q新华社发)Q下图ؓ11?日,工作人员在第三届q博会G'nature展台展示从新西兰q口的冰Ȁ凌(新华C记?nbsp;张玉?nbsp;摄)。新华社?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">两组数字最能印证RCEP的“含金量”:</span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">——RCEP{v后,中国对外{v的自贸协定将辑ֈ19个,自N伙伴达?6个;</span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">——通过RCEP新徏立了中日自N关系Q这是中国首ơ与世界前十的经体{v自N协定Q中国与自怼伴N易覆盖率q前的27%提升?5%?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <a style="transition:0.2s ease-out; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent;" target="_blank" ><img width="500" height="333" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; box-sizing: border-box;" src="http://www.jiangsu.gov.cn/picture/0/s_2011161520015406808.png"></a></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai; box-sizing: border-box;">在陕西省商洛市丹凤县一安品公司,L在进行网l直播(7?0日摄Q。新华社记?nbsp;刘潇 ?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">商务部研I国际市场研究所副所长白明表C,RCEP的签|将有助于我国通过更全面、更深入、更多元的对外开放,q一步优化对外N易和投资布局Q不断与国际高标准N易投资规则接轨,构徏更高水^的开攑֞l济C制?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">目前距离RCEP最l生效尚待时日:Ҏ规定QRCEP协定需15个成员中臛_9个成员批准后方可生效Q其中要臛_包括6个东盟成员国和中国、日本、韩国、澳大利亚和新西C臛_3个国家?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">据王受文介绍Q接下来RCEP各成员将各自履行国内法律审批E序Q努力推动协定早日生效实施。各国已加快国内批准E序Q中方也与各方共同努力Q争取让RCEP协定早惠及本地Z业和人民?/span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: 宋体; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 16pt;">“协定的{v只是一个v点,RCEP为本地区提供了一个^収ͼ各方可在此基上进一步合作,实现贸易投资更高水^的自由化便利化。”王受文说?/span></p> <br> <p></p> <p><br> </p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: 16pt;">来源Q中国政府网</span></p> <!--EpointContent--></td> </tr> <tr> <td align="right"><br /> </td> </tr> <tr id="trAttach" runat="server"> <td><table id="filedown" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" border="0" runat="server"> <tr> <td valign="top"></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td><!-- JiaThis Button BEGIN --> <div class="jiathis_style_24x24"> <a class="jiathis_button_qzone"></a> <a class="jiathis_button_tsina"></a> <a class="jiathis_button_tqq"></a> <a class="jiathis_button_weixin"></a> <a class="jiathis_button_renren"></a> <a class="jiathis_counter_style" style="display:none"></a> </div> <script type="text/javascript" src="http://v3.jiathis.com/code/jia.js" charset="utf-8"></script> <!-- JiaThis Button END --></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table></td> </table> </div> <style type="text/css"> .center-block { display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; } .clearfix { *zoom: 1; } .clearfix:before, .clearfix:after { display: table; line-height: 0; content: ""; } .clearfix:after { clear: both; } .l { float: left !important; } .r { float: right !important; } .hidden { display: none !important; } .invisible { visibility: hidden !important; } </style> <div id="footer"> <div class="footlink"><a href="javascript:void(0)" onclick="SetHome(this)" style="behavior: url(#default#homepage); color: #333333;" target="_top">设ؓ首页</a> ? <a href="javascript:void(0)" onclick="AddFavorite(window.location,document.title)" style="color: #333333;">加入收藏</a> ?<a href="javascript:void(0)" style="color: #333333;" onclick="OpenWin('/Sqzwy/lxwm')">联系我们</a></div> <div class="clearFix" style="text-align: center;"> <div class="l" style="padding-left: 400px;"> <script type="text/javascript">document.write(unescape("%3Cspan id='_ideConac' %3E%3C/span%3E%3Cscript src='http://dcs.conac.cn/js/11/177/0000/60397732/CA111770000603977320001.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <span id="_span_jiucuo" style="vertical-align: top; display: inline-block; margin-top: 10px;"> <img onclick="Link('3203000002')" style="margin: 0; border: 0; cursor: pointer;" src="/Sqzwy/template/default/images/copy_logo.jpg"></span> <script> //点击图标 function Link(site_code) { //获取该站炚w要纠错页面的url地址 var url = getCurrUrl(); //跌{至纠错系l填写页? window.open("http://pucha.kaipuyun.cn/exposure/jiucuo.html?site_code=" + site_code + "&url=" + encodeURIComponent(url)); } //获取该站炚w要纠错页面的url地址 function getCurrUrl() { var url = ""; if (parent !== window) { try { url = window.top.location.href; } catch (e) { url = window.top.document.referrer; } } if (url.length == 0) url = document.location.href; return url; } </script> </div> <div class="l" style="padding-top: 10px;"> <script id="_jiucuo_" sitecode='3213000010' src='http://pucha.kaipuyun.cn/exposure/jiucuo.js'></script> </div> </div> <div class="foot"> 版权所有:宿迁市行政审批局 All Rights Reserved.<br /> dQ宿q市行政审批局 |站标识码:3213000010  技术支?江苏国泰新点软g有限公司<br /> <a target="_blank">苏ICP?3017422?/a> <a href="http://www.429122.tw/Sqzwy/showinfo/sitemap.aspx">|站地图</a> 总访问量:<script src="http://www.429122.tw/sqzwy_FrontGlobalAction//Count.aspx?SiteGuid=5b62c6f3-eb2b-43b1-9bdf-c5249aa70552" type="text/javascript"></script> <a target="_blank" > <img style="height: 15px; line-height: 15px" src="/sqzwy/images/batb.png" />苏公|安?32130202080019?/a> </div> </div> <iframe src="http://www.429122.tw/sqzwy_FrontGlobalAction//AddVisitLog.aspx?WebPath=/Sqzwy/002/20201117/002001_72b8d4c2-6f29-4924-9682-3c2530176f78.htm&CategoryNum=002001&SiteGuid=5b62c6f3-eb2b-43b1-9bdf-c5249aa70552&InfoID=72b8d4c2-6f29-4924-9682-3c2530176f78" width="0" height="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe> <input id="hidSiteGuid" type="hidden" value="5b62c6f3-eb2b-43b1-9bdf-c5249aa70552" /> <script> ($)(document).ready(function () { $("#author").html($("#author").html().replace("作?,"信息来源")); }); </script> <a href="http://www.429122.tw/"><span class="STYLE1">(^O^)MG2</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.706003.buzz">ʮһѡ忪</a> <a href="http://www.4080950.buzz">ټӮ</a> <a href="http://www.2687989.buzz">2°</a> <a href="http://www.22163771.buzz">齫</a> <a href="http://www.7527843.buzz">nba߶</a> <a href="http://www.uujoih.buzz">12ֳ˰ټ</a> <a href="http://www.248431.buzz">ֿ3Ƶ</a> <a href="http://www.940591.buzz">㽭2oѡ5ͼ</a> <a href="http://www.6006413.buzz">516Ϸƽ̨</a> <a href="http://www.7398132.buzz">ֻ</a> <a href="http://www.68782903.buzz">齫</a> <a href="http://www.xmllxbh.buzz">Ѫ齫̳</a> <a href="http://www.3469461.buzz">󸻺Ϸٷ</a> <a href="http://www.bopuowzr.buzz">ƶ</a> <a href="http://www.tpilqmf.buzz">齫׿</a> <a href="http://www.kbhfpr.buzz">㶫11ѡ5</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>