?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 速新闻:宿迁开?2345“一企来”企业服务热U,重点受理q些问题…?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /> <link href="/Sqzwy/Template/Default/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> <script type="text/javascript" src="/Sqzwy/Template/Default/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Sqzwy/Template/Default/javascript/backtop.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Sqzwy/Template/Default/js/main.js" ></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="header">Loading……</div> <script type="text/javascript"> $("#header").load("/Sqzwy/Template/Default/HeadAndFoot/Head.htm"); </script> <div id="content"> <div class="now"> <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0"><TR><TD align="center" width="15"></TD><TD align="left"><FONT color="#FF7E00" class=currentpostionfont><b>您现在的位置Q?/b></FONT><A href='/Sqzwy/'><FONT color="#FF7E00" class=currentpostionfont>首页</FONT></A><FONT color="##FF7E00"> >> <a href='/Sqzwy/002'><FONT color="##FF7E00" class=currentpostionfont>政务动?/font></a> >> <a href='/Sqzwy/002/002002'><FONT color="##FF7E00" class=currentpostionfont>媒体聚焦</font></a></FONT></TD></TR></table> </div> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="xx_tab"> <tr> <td><table id="tblInfo" cellspacing="1" cellpadding="1" width="98%" align="center" border="0" runat="server" class="xx_tab"> <tr> <td id="tdTitle" align="center" runat="server" style="background-color:#f1f0f0;padding:5px" height="100" ><h1 class="xx_font2" style="padding-top:5px;"> 速新闻:宿迁开?2345“一企来”企业服务热U,重点受理q些问题…?/h1> <font class="xx_fontsub" > </font> <br /> <font color="#888888">【信息时_ 2020/11/19   阅读ơ数Q? <script src="http://www.429122.tw/sqzwy_FrontGlobalAction//Upclicktimes.aspx?InfoID=dfae5b67-6f43-4630-b548-86a4b774a737&SiteGuid=5b62c6f3-eb2b-43b1-9bdf-c5249aa70552"></script> ?<span id="author"></span> <!--<font color="#000000">【字?nbsp;<a onclick="ChangeFont('big');" href="#">?/a> <a onclick="ChangeFont('middle');" href="#">?/a> <a onclick="ChangeFont('small');" href="#">?/a> ?</font>--> <a href="javascript:void(0)" onclick="window.print();"><font color="#000000">【打印?/font></a><a href="javascript:window.close()"><font color="#000000">【关闭?/font></a></font></td> </tr> <tr> <td height="250" align="left" valign="top" class="infodetail" id="TDContent"><!--EpointContent--> <p style='margin: 0px; padding: 0.3rem; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 28px !important; text-indent: 2em; letter-spacing: normal; font-family: "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 18px !important; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(248, 248, 248); -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;'>为更加精准研判分析企业和个体工商L产经营诉求,助力市场M更好生存和发展,11?8日上??0分,宿迁举行?2345“一企来”企业服务热U开通A式,今后Q宿q将通过“一键直䏀服务快速通道Q全q无休受理企业遇到的政策咨询、诉求等问题Q让企业提出的诉求g件有落实、事事有回音?br> </p> <p style='margin: 0px; padding: 0.3rem; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 28px !important; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 18px !important; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(248, 248, 248); -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;'>  据了解,“一企来”企业服务热U是依托12345热线q_Q以企业Z要服务对象,<strong style="font-weight: 700;">重点接办企业在经营发展中遇到的与政府服务、政{制定和执行{有关的咨询、诉求和问题QƈZ业提供办理结果的反馈服务Q让企业有更多的获得?/strong>?br> </p> <p style='margin: 0px; padding: 0.3rem; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 28px !important; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 18px !important; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(248, 248, 248); -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;'>  Z实现“零距离”服务企业,宿迁增设?strong style="font-weight: 700;">“企业服务专席?/strong>Q市12345热线?strong style="font-weight: 700;">?号键”设|ؓ“一企来”企业服务热U直N</strong>Q统一语音DQ增?<strong style="font-weight: 700;">个企业服务专?/strong>Q完成涉企政{及审批服务事项梳理Q编制近500条常用企业服务问{知识库。安排专?strong style="font-weight: 700;">全天24时受理</strong>中小企业的政{咨询、办事指引、投诉D报等配套服务各类诉求?br> </p> <p align="center" style='margin: 0px; padding: 0.3rem; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 28px !important; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 18px !important; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(248, 248, 248); -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;'><img align="center" style="border: 0px currentColor; border-image: none; width: auto; vertical-align: bottom; max-width: 100%;" src="https://upload.suxinwen.cn/images/321300/202011/news/69339b40f3021c41123bdddc2bb8f079472a0ec4.jpeg"> <br> </p> <p style='margin: 0px; padding: 0.3rem; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 28px !important; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 18px !important; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(248, 248, 248); -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;'>  同时配齐涉企“政{专员”。各有关部门从本单位的政{法规、审Ҏ务及有关业务处室中,选定3-5名熟悉法律法规和办事程、知晓优惠扶持政{的骨干Q?strong style="font-weight: 700;">形成86名市U首批“政{专员”,Z业提供“专安诊式”的政策咨询和办事指?/strong>?br> </p> <p style='margin: 0px; padding: 0.3rem; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 28px !important; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 18px !important; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(248, 248, 248); -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;'>  Z规范处理程Q“一企来”企业服务热U设立后Q当企业有政{咨询时Q首先由12345服务专席Ҏ企业服务知识库进行在U解{;Ҏ法通过企业服务知识库答复的事项Q专席在征得咨询人同意后Q由12345服务专席W一旉通过“三斚w话”方式,q线各部门“政{专员”,l予更直接、快速、精准的{复Q对不能在线{复的政{咨询和办事诉求Q由12345q_形成服务工单Q第一旉交相兌能部门办理。企业服务专席h员在接到涉企诉求Ӟl一讄“企服”标{,q准记录企业诉求和“政{专员”答复信息?br> </p> <p style='margin: 0px; padding: 0.3rem; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 28px !important; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 18px !important; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(248, 248, 248); -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;'>  12345“一企来”企业服务热U开通后Q宿q企业在需要咨询有x{、了解办事程序、反映办事堵炚w炏V提出意见徏议时Q都可以通过q_标准化语韛_航,?2345热线企业服务专席和各部门“政{专员”进行解{和办理Q提供全天候、全方位的涉企服务?/p> <p style='margin: 0px; padding: 0.3rem; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 28px !important; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 18px !important; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(248, 248, 248); -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;'><br> </p> <p style='margin: 0px; padding: 0.3rem; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 28px !important; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 18px !important; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(248, 248, 248); -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;'>来源Q速新?/p> <!--EpointContent--></td> </tr> <tr> <td align="right"><br /> </td> </tr> <tr id="trAttach" runat="server"> <td><table id="filedown" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" border="0" runat="server"> <tr> <td valign="top"></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td><!-- JiaThis Button BEGIN --> <div class="jiathis_style_24x24"> <a class="jiathis_button_qzone"></a> <a class="jiathis_button_tsina"></a> <a class="jiathis_button_tqq"></a> <a class="jiathis_button_weixin"></a> <a class="jiathis_button_renren"></a> <a class="jiathis_counter_style" style="display:none"></a> </div> <script type="text/javascript" src="http://v3.jiathis.com/code/jia.js" charset="utf-8"></script> <!-- JiaThis Button END --></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table></td> </table> </div> <style type="text/css"> .center-block { display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; } .clearfix { *zoom: 1; } .clearfix:before, .clearfix:after { display: table; line-height: 0; content: ""; } .clearfix:after { clear: both; } .l { float: left !important; } .r { float: right !important; } .hidden { display: none !important; } .invisible { visibility: hidden !important; } </style> <div id="footer"> <div class="footlink"><a href="javascript:void(0)" onclick="SetHome(this)" style="behavior: url(#default#homepage); color: #333333;" target="_top">设ؓ首页</a> ? <a href="javascript:void(0)" onclick="AddFavorite(window.location,document.title)" style="color: #333333;">加入收藏</a> ?<a href="javascript:void(0)" style="color: #333333;" onclick="OpenWin('/Sqzwy/lxwm')">联系我们</a></div> <div class="clearFix" style="text-align: center;"> <div class="l" style="padding-left: 400px;"> <script type="text/javascript">document.write(unescape("%3Cspan id='_ideConac' %3E%3C/span%3E%3Cscript src='http://dcs.conac.cn/js/11/177/0000/60397732/CA111770000603977320001.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <span id="_span_jiucuo" style="vertical-align: top; display: inline-block; margin-top: 10px;"> <img onclick="Link('3203000002')" style="margin: 0; border: 0; cursor: pointer;" src="/Sqzwy/template/default/images/copy_logo.jpg"></span> <script> //点击图标 function Link(site_code) { //获取该站炚w要纠错页面的url地址 var url = getCurrUrl(); //跌{至纠错系l填写页? window.open("http://pucha.kaipuyun.cn/exposure/jiucuo.html?site_code=" + site_code + "&url=" + encodeURIComponent(url)); } //获取该站炚w要纠错页面的url地址 function getCurrUrl() { var url = ""; if (parent !== window) { try { url = window.top.location.href; } catch (e) { url = window.top.document.referrer; } } if (url.length == 0) url = document.location.href; return url; } </script> </div> <div class="l" style="padding-top: 10px;"> <script id="_jiucuo_" sitecode='3213000010' src='http://pucha.kaipuyun.cn/exposure/jiucuo.js'></script> </div> </div> <div class="foot"> 版权所有:宿迁市行政审批局 All Rights Reserved.<br /> dQ宿q市行政审批局 |站标识码:3213000010  技术支?江苏国泰新点软g有限公司<br /> <a target="_blank">苏ICP?3017422?/a> <a href="http://www.429122.tw/Sqzwy/showinfo/sitemap.aspx">|站地图</a> 总访问量:<script src="http://www.429122.tw/sqzwy_FrontGlobalAction//Count.aspx?SiteGuid=5b62c6f3-eb2b-43b1-9bdf-c5249aa70552" type="text/javascript"></script> <a target="_blank" > <img style="height: 15px; line-height: 15px" src="/sqzwy/images/batb.png" />苏公|安?32130202080019?/a> </div> </div> <iframe src="http://www.429122.tw/sqzwy_FrontGlobalAction//AddVisitLog.aspx?WebPath=/Sqzwy/002/20201119/002002_dfae5b67-6f43-4630-b548-86a4b774a737.htm&CategoryNum=002002&SiteGuid=5b62c6f3-eb2b-43b1-9bdf-c5249aa70552&InfoID=dfae5b67-6f43-4630-b548-86a4b774a737" width="0" height="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe> <input id="hidSiteGuid" type="hidden" value="5b62c6f3-eb2b-43b1-9bdf-c5249aa70552" /> <script> ($)(document).ready(function () { $("#author").html($("#author").html().replace("作?,"信息来源")); }); </script> <a href="http://www.429122.tw/"><span class="STYLE1">(^O^)MG2</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.53715692.buzz">ӿ齫</a> <a href="http://www.677223.buzz">ò1ѯ</a> <a href="http://www.nrhlyd.buzz">22ѡ5ͼ</a> <a href="http://www.5894770.buzz">ƹٷذװ</a> <a href="http://www.dgvrqok.buzz">ֻ齫</a> <a href="http://www.tpaheu.buzz">ټ֡ӮǮ</a> <a href="http://www.412812.buzz">˲3Ƶ</a> <a href="http://www.736340.buzz">ƽһФͼww</a> <a href="http://www.9250805.buzz">Ŷƹ</a> <a href="http://www.20139424.buzz">齫Ⱥ</a> <a href="http://www.zrsfdvl.buzz">Ѫ齫ô</a> <a href="http://www.963554.buzz">11ѡ53</a> <a href="http://www.905738.buzz">ͼ</a> <a href="http://www.yqrald.buzz">ʮֿ</a> <a href="http://www.4600396.buzz">ֻ</a> <a href="http://www.76163913.buzz">΢Ⱥ齫IJ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>